Tıbbi Malpraktis Eğitimi

Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır.
Ön Başvuru Yap
Genel Bilgi
Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır. Tıbbi Malpraktis; tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar biçiminde tanımlanmaktadır.
Eğitim İçeriği

• Hasta Hakları ve Yükümlülükleri
- Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı
- Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

• Bilgilendirilmiş Rıza (Aydınlatılmış Onam)

• Hekim Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
- Hak Arama Yolları
- İlaç Tavsiyesinden Doğan Sorumluluk

• Tıbbi Malpraktis (Hatalı-Kötü Tıbbi Uygulama)

• Tıbbi Malpraktis
-Komplikasyon Ayrımı

• Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumluluklar
- Hekim ile Hasta İlişkisinin Değerlendirilmesi ve Hukuki Niteliği
- Tıbbi Müdahale Tanımı ve Hukuka Uygunluğu
- Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluk

• Tıbbi Malpraktisten Nasıl Korunmalıyız?
- Hekimler İçin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası

• Tıbbi Uygulama Hatalarında Yargı Kararları, Olgu Örnekleri ve Tartışmaları

Kimler Katılmalı
Tüm sağlık sektörü çalışanları, sağlık hukuku alanında çalışanlar, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunları.
Eğitim Süresi
1 gün, günde 8 saat
Program Hedefi
Sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, tıbbi uygulama hataları ve yarattığı hukuki süreçleri, hasta ve hekim hakları ile birlikte sağlık hukukunda sigortacılık uygulamaları konularında bilgi aktarımı hedeflenmiştir.
Banka ve Ödeme Bilgileri

İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri için ödeme yaparken aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz;

A-BANKA YOLU İLE ÖDEME

1. Anlaşmalı olduğumuz aşağıdaki banka hesabına EFT veya Havale yoluyla “Ad-Soyad” ve “T.C.Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,


HESAP ADIBANKAŞUBE IBAN
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİT.İŞ BANKASIKOCAMUSTAFAPAŞATL

TR390006400000111050903806

B-KREDİ KARTI İLE ÖDEME(1.000 TL’ye Kadar Tek çekim/1.000 TL ve Üstüne 3 Taksit)

1. Mali İşler biriminde*

2. odeme.atlas.edu.tr adresinden, “Ad-Soyad” ve “T.C.Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek, online olarak kredi kartı ile*
Belgelendirme
Katılım Belgesi

Program Koordinatörü

Uzm. Dr. Melih Çamcı

Acil Tıp Uzmanı – Hukukçu – Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

Eğitimciler

Uzm. Dr. Melih Çamcı

Acil Tıp Uzmanı – Hukukçu – Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

Ön Başvuru Formu

Kurs programımıza katılmak istiyorsanız hemen aşağıda bulunan

'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)