Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Atlas SEM), Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Atlas SEM’in faaliyet alanları:

¬ İlgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları, atölyeler ve çalıştaylar düzenlemek,

¬ Firmalar için özel programlar düzenlemek,

¬ İlgili mevzuat çerçevesinde meslek edindirme kursları açmak,

¬ Meslek içi eğitim ve uzmanlık eğitimi programları düzenlemek,

¬ Uzaktan eğitim (çevrim içi ve çevrim dışı) programlar düzenlemek,

¬ Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek,

¬ Eğitim danışmanlık hizmetleri yürütmek.