Akademik Okuryazarlık Eğitimi

Akademik okuryazarlık karşılaşılan sorun, araştırılan bilgi, üretilecek teknolojik ürün, araştırma-geliştirme aşamaları gibi alanlarda ihtiyaca göre bilgiyi bulma, bulunan bilgiyi kullanma, bulunan bilginin değerlendirilmesi ve yasal olarak iletilmesi konularını kapsar.
Ön Başvuru Yap
Genel Bilgi

Akademik okuryazarlık karşılaşılan sorun, araştırılan bilgi, üretilecek teknolojik ürün, araştırma-geliştirme aşamaları gibi alanlarda ihtiyaca göre bilgiyi bulma, bulunan bilgiyi kullanma, bulunan bilginin değerlendirilmesi ve yasal olarak iletilmesi konularını kapsar. Ayrıca günümüzde, içinde bulunduğumuz teknolojik gelişimde, elektronik ortamdaki kaynaklara, sürekli gelişen, dönüşen, yeni verilerle evrilen bilgiye araştırma yöntemlerine göre ulaşmak çok önem kazanmıştır.


Eğitim İçeriği

Akademik makale yazma;
• Klinik Araştırmalarda Etik Kurallar
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• Bilimsel Araştırma Süreçleri
• Literatür Taraması
• Hipotez Kurulması, Araştırma Gruplarının Belirlenmesi, Aydınlatılmış Onam
• Verilerin Toplanması, Analizi, İstatistiksel Yöntemler, Değerlendirilmesi, Raporlama
• Makale Yazımı
• İntihal ve İntihal Önleme Programları

Tübitak proje yazma;
• Eğitim Programı ve Kavramlarının Tanıtımı
- Eğitim Programının Tanıtımı
- AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Kavramları
- ARDEB Programları Öncelikli Alanları
- ARDEB Programları Temel AR-GE Yaklaşımı ve Stratejisi

• TÜBİTAK Fonlarının Genel Tanıtımı
- ARDEB (1001, 1002, 1005, 3501)
- BİDEB (2209-a, 2209-b, 2237)
- TEYDEB (1505, 1501, 1507)

• ARDEB Programı Başvurusu
- ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) ve PBS (Proje Başvuru Sistemi)
- ARDEB Genel İlkeleri ve Özellikleri
- ARDEB Programındaki Yenilikler
- On-line Başvuru Hakkında Bilgi
- Başvuru Formlarının Tanıtılması

• Proje Önerisi Yazımı
– I: Başvuru Formu Oluşturma
- Proje Başlığı Belirleme
- Özet Yazımı ve Anahtar Kelime Seçimi
- Konu, Kapsam ve Literatür Özeti
- Proje Konusunun Özgünlük ve Yenilikçi Yönleri
- Proje Önerisinin Amacı ve Hedefler

• Proje Önerisi Yazımı
– II: İş Paketlerini Oluşturma ve Risk Planı
- Yöntem
- Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları
- Görev Dağılımı ve İş Paketlerinin Belirlenmesi
- Risklerin Belirlenmesi ve B Planı Oluşturulması

• Proje Önerisi Yazımı
– III: Yaygın Etki ve Bütçe Oluşturma
- Yaygın Etki - Proje Çıktıları
- Elde Edilmesi Öngörülen Etkileri
- Proje Çıktılarının Paylaşılması
- Bütçenin Hazırlanması
- Maliyet Kategorilerinin Tanımlanması

• Proje Geliştirme Süreçleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Proje Değerlendirme Kriterleri
- Puanlama Sistemi, Ek Puanlar
- Ek Belgeler
- Ret Nedenleri
- Tekrar Başvuru Süreci
- Sunmadan Önce Dikkat Edilecekler

• Tıp Fakültesi Proje Örnekleri İncelenmesi
- Soru-Cevap

Kimler Katılmalı
Akademik makale ve TÜBİTAK proje yazma konusuna ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm akademisyenler ve genel katılımcılar.
Eğitim Süresi
2 gün, günde 8 saat, toplamda 16 saat
Program Hedefi

Bireyin bilginin farkında olarak ve bilgiyi kavrayarak hayatında kullanabilmesi, karşılaştığı problemlere bilimsel düşünme penceresinden bakabilmesi, çözüm üretebilmesi ve elde ettiği bilimsel bilgiyi etkili şekilde aktarabilmesinin yanında akademik olarak makale ve TÜBİTAK proje yazımı becerilerinin geliştirilmesi.

Banka ve Ödeme Bilgileri

İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri için ödeme yaparken aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz;

A-BANKA YOLU İLE ÖDEME

1. Anlaşmalı olduğumuz aşağıdaki banka hesabına EFT veya Havale yoluyla “Ad-Soyad” ve “T.C.Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,


HESAP ADIBANKAŞUBE IBAN
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİT.İŞ BANKASIKOCAMUSTAFAPAŞATL

TR390006400000111050903806

B-KREDİ KARTI İLE ÖDEME(1.000 TL’ye Kadar Tek çekim/1.000 TL ve Üstüne 3 Taksit)

1. Mali İşler biriminde*

2. odeme.atlas.edu.tr adresinden, “Ad-Soyad” ve “T.C.Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek, online olarak kredi kartı ile*
Belgelendirme
Katılım Belgesi

Program Koordinatörü

Prof Dr. Hafize UZUN

T.C. İstanbul Atlas Üniversitesi

Eğitimciler

Prof Dr. Hafize UZUN

T.C. İstanbul Atlas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kahraman

T.C. İstanbul Atlas Üniversitesi

Ön Başvuru Formu

Kurs programımıza katılmak istiyorsanız hemen aşağıda bulunan

'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)